Tidsplan 2019 - 2020

Viktige datoer i forbindelse med å søke skoleplass.


1. februar

Søknadsfrist fortrinnsrett og individuell vurdering.

Frist for minoritetsspråklige til individuell behandling.

Frist for lærekandidatordningen.

1. mars

Søknadsfrist for inntak skole og læreplass.

Melding om behov for tilrettelegging.

1. mai
Frist for endring av søknad til skole.
20. juni

Frist for ettersending av dokumentasjon (flytting, vitnemål, kompetansebevis, fag- og svennebrev) sendes inntaksenheten.

30. juni

Frist for endring av mobilnr og e-postadresse (vigo.no).

Siste frist for å registrere forhåndssvar (vigo.no).

Uke 27

Inntaket er klart. For å se resultatet, logg deg inn med MinID på vigo.no. 

Medio juli
Frist for å svare på tilbud om plass og/eller ventelisteplass – hovedinntak. 
Uke 32

Suppleringsinntaket er klart. 

Medio august
Frist for å svare på tilbud om plass og/eller ventelisteplass – supperlingsinntak.
19. august

Skolestart. Oversikt over eksakte tidspunkt vil bli lagt ut på bfk.no. Se også skolens hjemmeside. 

Siste frist for å dokumentere bestått fagprøve til påbygg 4.

Søker du læreplass?

Fristene er de samme som til skole. Formidlingen skjer i løpet av hele sommeren og fram til 1. oktober. 

1. november

Elever med ungdomsrett som slutter etter denne datoen, bruker ett år av opplæringsretten sin.Publisert 10. september 2015, oppdatert 15. november 2018.