Slik søker du

Søknad til videregående opplæring i skole finnes på www.vigo.no, som er tilgjengelig for søking fra medio januar.

Logg inn på www.vigo.no med MinID og Pin-kode som du får i posten rundt nyttår. Har du ikke fått tilsendt pin-kode, må du henvende deg til (Difi) MinIDs brukerstøtte.

Telefon: 800 30 300
E-post: min...@difi.no   

På vilbli.no finner du informasjon om hvordan du registrerer søknad på vigo.

Overhold søknadsfristen!

Søknadsfristen er 1. mars. Det er ikke mulig å søke elektronisk etter dette. Da må du henvende deg til rådgiver på skolen din.

Ønskerekkefølgen er bindende

Det er viktig at du prioriterer ønskene dine nøye. De fleste får plass på det tilbudet de søker. Likevel er det viktig å tenke grundig gjennom både andre- og tredjevalget, i tilfelle du ikke kommer inn på førstevalget ditt.

Det er utdanningsprogrammet/programområdet du helst vil inn på, som skal stå først. 

Dersom du har rett til videregående opplæring, har du rett til å komme inn på ett av tre utdanningsprogram på Vg1. Derfor må du føre opp ønsker om tre ulike utdanningsprogram. Dersom du søker Vg2, Vg3, eller læreplass, har du rett til å komme inn på et programområde som bygger på det Vg1/Vg2 du har.

Det er viktig at du fører opp flere skoler i prioritert rekkefølge under hvert ønske. Konsekvensen av ikke å overholde reglene kan være at du får tilbud om skoleplass eller læreplass på noe du ikke har søkt.

Søke skoleplass i annet fylke

Ønsker du å søke opplæring i annet fylke enn Buskerud gjøres dette på Vigo innen 1. mars.

Du vil ikke få ungdomsrett i andre fylker. Det betyr at du settes bakerst på venteliste. Det er derfor viktig at du også søker om skoleplass i Buskerud fylke. Du kan søke om å bli prioritert gjesteelev i et annet fylke på toppidrettstilbud dersom du er på nasjonalt toppnivå innenfor din årsklasse i denne idretten.

Du kan også søke om å bli prioritert gjesteelev i andre fylker dersom det er sterke sosiale årsaker til at du må oppholde deg i et annet fylke. Prioritert gjesteelev betyr at du behandles på lik linje med fylkets egne søkere. Du søker direkte til fylket skolen ligger i, og det er der det bestemmes om du får lov til å bli prioritert gjesteelev.

Unntak fra dette er landslinjer, der stiller alle søkere likt og konkurrerer seg inn på grunnlag av karakterer.

Vitnemål, kompetansebevis og annen dokumentasjon

Dersom du avslutter grunnskolen i Buskerud, eller er elev i videregående skole i Buskerud den våren du søker opptak, skal du ikke sende inn vitnemål/kompetansebevis for dette skoleåret. Karakterene blir oversendt fra skolene.

Har du søkt ett års påbygging til generell studiekompetanse og gjennomfører og består fagprøven etter inntak er siste frist for å dokumentere dette skolestart.

Hvis du har gått på privat skole, er privatist eller kommer fra et annet fylke og søker i Buskerud, må du huske å sende inn karakterene selv. Det må være kommet til Inntaksseksjonen seinest 20. juni. Legg ved utskrift av søknadsskjemaet ditt.

Minoritetsspråklige søkere

Hvis du har vitnemål fra norsk grunnskole/videregående skole, søker du ordinært inntak med frist 1. mars. Du må være registrert i folkeregisteret i Buskerud og ha gyldig oppholdstillatelse. Dersom du har opplæring fra utlandet, må dokumentasjonen være oversatt til norsk eller engelsk. Søknadsfrist for individuell vurdering og forberedende kurs for minoritetsspråklige er 1. februar. Les mer om dette i Informasjonshefte om søknad til videregående opplæring.


Publisert 9. september 2015, oppdatert 15. november 2018.