Inntak til skole

Hovedinntaket (1. inntak) vil bli foretatt i begynnelsen av juli og suppleringsinntak (2. inntak) i begynnelsen av august. Det vil bli varslet om nøyaktig tidspunkt.

For de aller fleste er det smart å registrere forhåndssvar samtidig som søknaden registreres på www.vigo.no.

Dersom du får tilbud om plass på ditt første ønske, bør du svare JA. Du får ikke tilbud om plass på et lavere ønske om du takker nei.

Dersom du får tilbud om plass på et lavere ønske og ventelisteplass på høyere ønsker, må du huske å svare på begge. Du bør takke JA til tilbudet og JA til å stå på venteliste til høyere ønske. Hvis du i neste inntak får plass på et høyere ønske, har du ikke lenger plassen du takket ja til tidligere. Dersom du takker nei til å stå på venteliste til høyere ønsker, beholder du tilbudet du har fått.

Dersom du bare takker NEI til et tilbud om skoleplass eller ventelisteplass, blir du tatt ut av inntaksprosessen.

Alle som har rett til opplæring, og som søker skoleplass, har rett til å komme inn. Men dette gjelder nødvendigvis ikke første inntak. Du kan få tilbud om skoleplass helt til 1. oktober.

Ved skolestart overtar skolene inntaket. Skolene skal følge ventelistene.

Du mister rett til elevplass hvis du:

  • unnlater å svare på tilbud om elev-/lære-/ventelisteplass innen gitt frist
  • ikke møter første skoledag uten godkjenning fra skolen
  • har gitt uriktige/mangelfulle opplysninger av betydning for søknadsvurdering

 

Ventelisteplassen er ikke bindende for fylkeskommunen

Inntaksseksjonen må ofte rette opp i feil i inntaksperioden. F.eks kan søker ha klaget på karakterer og fått medhold. Det kan medføre at det blir endringer på ventelistene.


Publisert 9. september 2015, oppdatert 15. november 2018.