Frister - årshjul for videregående opplæring i Buskerud

Oversikt over ulike frister i forbindelse med videregående opplæring i Buskerud.

Årshjul


FristAktivitet

10. januar -
1. februar

Oppmelding til våreksamen for privatister, praksiskandidater og lærlinger.

1. februar

Søknadsfrist

1. mars

Søknadsfrist

15. mars

Søkere til læreplass som har manglende karakterer eller flere fag som ikke er bestått, får brev fra fagopplæringsseksjonen.

20. mars

Bedriftene får tilsendt oversikt og karakterutskrifter på kvalifiserte søkere til læreplass. Søkere til full opplæring i bedrift og opplæringskontrakt behandles individuelt og inngår ikke i denne utsendelsen.

1. april -
1. oktober

Formidling til læreplass. Søkere til læreplass kan fortløpende følge sin søknad og se tilbakemelding fra bedrifter på www.vigo.no.

1. mai

Frist for endring av søknad til skole.

15. mai

Svarfrist meldekort for søkere til læreplass.

20. juni

Frist for innsending av dokumentasjon for søkere til skole

  • hele familien flytter
  • oppholdstillatelse
  • vitnemål/kompetansebevis

30. juni

Frist for

  • endring av mobilnummer
  • endring av e-postadresse
  • registrering av forhåndssvar

1. juli

Pre-utfylte lærekontrakter sendes bedriftene for søkere som har fått læreplass.

uke 27/28

Hovedinntak skole er klart på www.vigo.no.

uke 29

Svarfrist hovedinntak skole.

uke 32

Andre inntak skole er klart på www.vigo.no.

uke 33

Svarfrist andre inntak skole.

24. august -
15. sept.

Oppmelding til høsteksamen for privatister, praksiskandidater og lærlinger.

ca 17. august

Skolene overtar inntaket

19. august

Første skoledag

1. september

Søkere til læreplass med rett som ikke har hatt tilbud i bedrift får tilbud om alternativt Vg3 i skole.

31. oktober

Formidling til læreplass avsluttes.

   

Publisert 20. april 2012, oppdatert 12. mai 2017.