Søke skoleplass 2019 - 2020

Her finner du den viktigste informasjonen du trenger for å søke om plass i videregående opplæring.

Søknadsfrister

1. FEBRUAR: 

  • søknad om inntak på grunnlag av fortrinnsrett eller individuell vurdering 

1. MARS:

  • ordinære søknader til skole
  • melding om behov for tilrettelegging


Søknad registreres på vigo.no. Les mer om hvordan du søker skoleplass.

Er du usikker på hva du vil velge, finner du mer informasjon om utdanningsprogram og yrkesvalg på www.vilbli.no.

Sjekk ut vilbli.no slik at du er klar over hvilke rettigheter og plikter du har.

 

Rett til videregående opplæring for ungdom - ungdomsrett

Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har rett til tre års videregående opplæring. Ungdomsretten kan benyttes til og med det skoleåret som begynner det året søkeren fyller 24 år. Det er ikke lenger krav om at ungdomsretten må tas ut i løpet av en sammenhengende periode på fem år. Ved inntaket til skoleåret 2019/2020 omfatter ungdomsretten søkere som er født i 1995 eller senere og som har igjen minst ett år av ungdomsretten.

 

Søknad om fortrinnsrett eller individuell vurdering  

Ikke alle kan tas inn til videregående opplæring bare på grunnlag av karakterpoeng, eller kan gjennomføre det ordinære opplæringstilbudet. For disse elevene kan det være aktuelt å søke om fortrinn til inntak, eller om inntak på grunnlag av individuell vurdering. 

I informasjonshefte om søknad til videregående opplæring finner du mer informasjon om dette og oversikt over hvilke tilleggsskjema som skal brukes. Frist for innsending er 1. februar.

 

Behov for tilrettelegging av opplæringen

Noen søkere har tilretteleggingsbehov som det er fornuftig at den videregående skolen vet om på forhånd. Hvis du har tilretteleggingsbehov, bør du gi melding om dette slik at skolen kan tilpasse opplæringen best mulig for deg.

Fyll ut skjemaet Melding om behov for tilrettelegging av opplæringen. Frist for innsending er 1. mars.

 

Inntak utenom fellesinntaket

Fagskole: 
Søknad til fagskolen finnes på www.vigo.no. Søknadsfrist er 15. april.

Voksne som ønsker videregående opplæring henvender seg til opplæringssenteret i sin region: 


Innsending av skjemaer og vedlegg

Innsending gjøres via eDialog. Alle skjemaer og vedlegg må være i pdf-format. 

Publisert 12. august 2015, oppdatert 15. november 2018.