Lier videregående skole

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Postadresse: Postboks 574, 3412 Lierstranda
Besøksadresse: Jensvollveien 16, 3400 Lier
Telefon: 32 22 05 00
E-post: li...@bfk.no

Skolens nettside: www.lier.vgs.no/

 

Rektor: Anne Johanne Guldvik

 

Finn ansatte


Publisert 24. januar 2013, oppdatert 14. oktober 2013.