Elev- og lærlingombud

Elev- og lærlingombudet svarer på spørsmål om elevers og lærlingers rettigheter og plikter.

Elev- og lærlingombud Anette Wessel

Anette Wessel er ombud for elever og lærlinger i videregående opplæring i Buskerud.

Elev- og lærlingombudet skal ut ifra opplæringsloven og opplæringsforskriften sikre elever og lærlinger mot urettferdig behandling. Ombudet gir råd om rettigheter og plikter, og bistår i enkeltsaker ved behov. Ombudet har en uavhengig stilling i fylkeskommunen.

Elev- og lærlingombudet har blant annet som oppgave å:

  • kurse elevråd og andre elever
  • gi råd og veiledning til elever og lærlinger i enkeltsaker
  • ta opp større og prinsippielle saker med politikerne og administrasjonen
  • ta opp saker på vegne av enkeltpersoner, klasser, elevråd eller skoler
  • avgi en melding årlig om ombudets virksomhet til fylkestinget i Buskerud

Elev- og lærlingombudet tilbyr kurs og veiledning til elevrådet i elevrådsarbeid, taleteknikk, rettigheter/plikter eller andre temaer som er relevant for elevrådet. Ombudet skal se til at elevenes og lærlingenes reelle mulighet til medbestemmelse i opplæringa ivaretas av den enkelte skole og lærebedrift.

Dersom du som elev eller lærling opplever urettferdig behandling på skolen eller lærestedet, kan du kontakte elev- og lærlingombudet. 


Publisert 12. august 2015, oppdatert 12. august 2015.