Videregående skole

Fylkeskommunen eier og driver 13 videregående skoler i Buskerud. Skolene har til sammen ca 9000 elever.

Videregående opplæring gis vanligvis som 3 år i skole eller som 2 år i skole og 2 år i bedrift.

Du kan velge mellom fem ulike studieforberedende og ni ulike yrkesfaglige utdanningsprogram.

Studieforberedende utdanningsprogram:

 • Idrettsfag
 • Kunst, design og arkitektur
 • Medier og kommunikasjon
 • Musikk, dans og drama
 • Studiespesialisering

Yrkesfaglige utdanningsprogram:  

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Design og håndverk
 • Elektrofag
 • Helse- og oppvekstfag
 • Naturbruk
 • Restaurant- og matfag
 • Service og samferdsel
 • Teknikk og industriell produksjon

Publisert 31. oktober 2012, oppdatert 22. november 2017.