Utdanningstilbud

Vi planlegger undervisningstilbud innenfor følgende områder høsten 2020.

TYPE OPPLÆRING

START

SLUTT

Helsefag:

 

 

Helse- og oppvekstfag Vg1
Programfag integrert fellesfag

Høst 2020

 

Vår 2021

Helseservicefag Vg2
Programfag integrert fellesfag

Høst 2020

Vår 2021

Helsefagarbeider - Vg2
Programfag integrert fellesfag
Høst 2020 Vår 2021

Barne- og ungdomsarbeider Vg2
Programfag integrert fellesfag

Høst 2020

Vår 2021

Helsesekretær Vg3
Programfag  
Høst 2020 Vår 2021
Andre fag:    
Restaurant- og matfag Vg1 og Vg2
Programfag integrert fellesfag
Høst 2020 Vår 2021
Bygg- og anleggsteknikk Vg1 og Vg2
Programfag integrert fellesfag
Høst 2020 Vår 2021

Generell studiekompetanse:

 

 

Generell studiekompetanse
Noen fag undervises på ettermiddagstid.
Norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og historie 

Høst 2020

Vår 2021

Nettkurs
Norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og historie

Høst 2020

Vår 2021

Vi forbeholder oss retten til endringer.


Publisert 3. januar 2013, oppdatert 25. september 2019.