Fagbrev som voksen (praksiskandidat)

En praksiskandidat er en voksen som tar sikte på fag- eller svennebrev uten å være elev eller lærling.

Blomsterdekoratør

Praksiskandidatordningen gjelder for voksne som har lang og allsidig praksis innenfor et fag. Opplæringslova § 3-5 og forskriftene til opplæringslova, gir deg mulighet for å avlegge fag- eller svenneprøve i faget. Læreplanens mål er lagt til grunn for kravet om praksis i alle fag.

På grunn av fylkessammenslåingen vil saksbehandlingen ta lengre tid enn normalt. Vi kan dessverre ikke garantere for at oppmeldingen til fag- eller svenneprøven vil bli behandlet før våren 2020. Vi beklager ulempen dette måtte medføre.

Publisert 18. august 2015, oppdatert 18. august 2015.