Tilsyns- og revisjonsrapporter

Fylkesmannen i Buskerud driver tilsyn med Buskerud fylkeskommune, mens Buskerud kommunerevisjon IKS driver revisjon.

Fylkesmannen i Buskerud: Etter opplæringslovens § 14-1 er det fylkesmannen som har ansvar for å drive tilsyn med kommunenes, fylkeskommunens og private skolers etterlevelse av opplæringsloven med forskrifter. Fylkesmannen i Buskerud driver både tilsyn som er nasjonalt initiert, og tilsyn som organet selv tar initiativ til. Se mer informasjon om tilsyn på udir.no.

Buskerud Kommunerevisjon IKS driver revisjon av kommunene i Buskerud og fylkeskommunen. Revisjonene rettet mot videregående opplæring gjøres på initiativ av kontrollutvalget i fylkeskommunen. Kommunerevisjonen driver i hovedsak forvaltnings- og regnskapsrevisjon.

 

Tilsynsrapporter fra fylkesmannen i Buskerud:

Tilsyn med elevenes skolemiljø 2019

Tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen ved Røyken vgs 2018

Tilsyn med voksenes rett til videregående opplæring 2017

Tilsyn med skolens arbeid medelevens utbytte av opplæringen 2016

Forvaltningskompetanse – avgjørelser om særskilt tilrettelegging 2015 

Nasjonalt tilsyn med elevenes læringsutbytte 2015 

Tilsyn med fylkeskommunens ansvar for godkjenning, oppfølging og veiledning av lærebedrifter 2014

Oppfølgingstilsyn 9a-3, elevenes psykososiale skolemiljø 2013

Tilsyn med opplæring av barn i barnevernsinstitusjoner 2013 

Tilsyn 9a-3, elevenes psykososiale skolemiljø 2011

Tilsyn med voksenes rett til videregående opplæring 2011

Tilsyn med opplæring i kriminalomsorgen 2006

Tilsyn med spesialundervisning og tilrettelagt opplæring 2007

Tilsyn med opplæring i sosiale og medisinske institusjoner 2008

Tilsyn med minste årstimetall for opplæring av elever i videregående skole 2008

Tilsyn med lokalt gitt eksamen 2009

 

Revisjonsrapporter fra Buskerud kommunerevisjon IKS:


Publisert 10. februar 2016, oppdatert 14. november 2019.