Forseringsprosjektet

Forseringsprosjektet er opprettet for å utvikle muligheter for elever på ungdomstrinnet til å ta fag på videregående nivå.

På bakgrunn av Hovedutvalget for utdanning sak 61/10: Tiltak for å sikre kvaliteten og gjennomstrømningen i det 13-årige skoleløpet, ble det bestemt å sette i gang forsøk med forsering for å kunne imøtekomme de sterke elevenes behov for tilpasset opplæring.

Prosjektperioden er skoleårene 2012/13 og 2013/14.


Publisert 7. mars 2013, oppdatert 12. august 2015.