Informasjon om eksamensdato og sted

Hva er sentralt gitt eksamen? 

Sentralt gitt eksamen er skriftlig eksamen hvor oppgavene er like for hele landet. Eksamensdato er også felles for hele landet.

Hva er lokalt gitt eksamen? 

Lokalt gitt eksamen er alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener og enkelte skriftlige eksamener. Dato for lokalt gitt eksamen bestemmes av det enkelte arrangørstedet.

Informasjon om tid og sted for eksamen

Informasjon om eksamensdato, oppmøtetidspunkt og eksamenssted legges ut på www.privatistweb.no. Det er ikke anledning til å bytte oppsatte eksamensdatoer. Det er kandidatens ansvar å kontrollere at de opplysningene som er lagt inn under Personalia, som mobilnr., e-post, fullstendig navn, adresse, fag osv., er riktige.

Når tid og sted for eksamen er lagt ut på Privatistweb, blir du varslet på sms eller e-post -  i slutten av oktober for høsteksamen og i midten/slutten av mars for våreksamen. Det er derfor obligatorisk å fylle ut mobiltelefon og e-postadresse under Personalia når du melder seg opp til eksamen på www.privatistweb.no.

Vi må ta forbehold om endring av tid og sted for eksamen. Eventuelle endringer varsles på sms eller e-post. Dersom du ikke har fått opplysninger om tid og sted for eksamen på Privatistweb på de oppgitte tidspunktene, må du snarest ta kontakt med privatistskolen du meldte deg til.

Eksamensdagen

Når du møter opp på eksamensstedet, må du fremlegge gyldig legitimasjon med bilde og signatur(ikke skolebevis) og eventuelt ha med brev om tilrettelegging av eksamen. Sørg for å møte i rett tid. Du kan ikke avlegge eksamen hvis du kommer for sent eller mangler gyldig legitimasjon.

Hvor gjennomføres eksamen?

Privatistskolen bestemmer hvor eksamen gjennomføres. Det betyr at eksamensstedet kan være en annen skole/sted i Buskerud eller et annet fylke.

Eksempel:

En privatist/praksiskandidat/lærling melder seg til eksamen til Kongsberg videregående skole, men eksamen arrangeres ved en annen skole/sted i Buskerud eller anne fylke..

Du får vite hvor eksamen skal gjennomføres på Privatistweb.. Du må i god tid før eksamen finne ut hvor eksamenslokalet ligger og hvordan du kommer dit. Møter du opp på feil sted er det ikke garantert at du får gjennomført eksamen.

Det er ikke anledning til å bytte eksamenssted.


Publisert 13. juni 2012, oppdatert 4. desember 2018.