Opplæring i barnevern- og helseinstitusjoner

Fylkeskommunen har ansvar for grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp for barn og ungdom i barnevern- og helseinstitusjoner.

Lerberg skole og kompetansesenter (LSK) som ligger i Hokksund, har det økonomiske, juridiske og pedagogiske ansvaret for institusjonsplasserte grunnskoleelever i Buskerud, i henhold til Opplæringslovas § 13.2 og § 13.3a. Dette gjelder både elever fra Buskerud og andre steder. For elever fra andre fylker gis Buskerud refusjon fra elevenes hjemfylker etter departementets regler.

LSK har fram til sommeren 2015 vært en avdeling under Drammen videregående skole. Fra 1. august 2015 er LSK organisert som en egen skole, med påtroppende rektor Arve Gravningen. 

LSK vurderer i samarbeid med foresatte hvor elevens skoletilbud skal være. Vurderingen tar utgangspunkt i det beste for eleven, og opplæringen kan foregå flere steder:

 • Gjennom avtaler med nærskoler eller elevers hjemskoler 
 • I LSKs lokaler på Lerberg i Hokksund
 • I lokaler på sykehus eller institusjoner
 • Andre opplæringsarenaer 

LSK har i dag ansvar for opplæringen ved følgende helseinstitusjoner:

 • Vestre Viken, Barne- og ungdomspsykiatriske avdeling (BUPA):
  - Ambulant familieseksjon, Buskerud
  - Ungdomsseksjonen Fjellbrott
  - Ungdomsseksjonen for øyeblikkelig hjelp, Drammen
  - Nevropsykiatrisk seksjon
 • Skolen ved Drammen sykehus
 • Skolen ved Geilomo barnesykehus
 • Skolen ved Modum bad
 • Vikersund kurbad

LSK har per i dag ansvar for opplæringen ved følgende barnevernsinstitusjoner:

 • Buskerud og Vestfold ungdomssenter akutt
 • Buskerud, Vestfold og Telemark behandling ungdom, avd. Geithus
 • Buskerud ungdomshjem
 • Buskerud barne- og familiesenter
 • Frelsesarmeens barne- og familievern, Solgløtt
 • TFCO Sandvika og TFCO Drammen
 • TUA Ringerike

Publisert 13. august 2015, oppdatert 25. august 2015.