Opplæring i institusjon

Fylkeskommunen har ansvar for grunnskoleopplæring for barn og ungdom i barnevern- og helseinstitusjoner og grunnskole og videregående opplæring for innsatte i fengslene i Buskerud.


Publisert 12. august 2015, oppdatert 13. august 2015.