Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten (OT) veileder og hjelper ungdom som ikke er i opplæring eller arbeid. Dette gjelder ungdom i alderen 16-21 år.

Du kan kontakte Oppfølgingstjenesten hvis du:

  • Ikke har søkt videregående opplæring
  • Ikke har tatt i mot tildelt plass
  • Har sluttet før du er ferdig med opplæringen
  • Er bortvist eller fått hevet lærekontrakten din

Oppfølgingstjenesten samarbeider med andre offentlige instanser som for eksempel NAV. Ansatte i Oppfølgingstjenesten har taushetsplikt.

Vil du vite mer om Oppfølgingstjenesten, kan du gå inn på utdanning.no eller vilbli.no.

Ønsker du kontakt med Oppfølgingstjenesten, kan PP-tjenesten, rådgiver eller NAV hjelpe deg med det. Du kan også ta direkte kontakt. 

 

Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Øvre og Nedre Eiker, Sigdal og Modum

Kontorsted: Dronninggata 15, 3019 Drammen 
Postadresse: Postboks 3563, 3007 Drammen
E-post: pp...@bfk.no
Tlf: 32 80 86 50
Kontorleder: Manfred Schnell

Ringerike, Hole og Krødsherad

Kontorsted: Osloveien 17, 3511 Hønefoss
Postadresse: Postboks  3092, 3501  Hønefoss
E-post: ppot...@bfk.no
Tlf: 32 80 89 20
Kontorleder: Karl-Petter Endrerud

 

Kongsberg og Numedal

Kontorsted: Kirkegaten 1, 3616 Kongsberg
Postadresse: Postboks 115, 3602 Kongsberg 
E-post: po...@ppt-ot.no
Tlf: 94 19 41 99
Konstituert kontorleder: Kenneth Didriksen
Nettside: www.ppt-ot.no/

 

Hallingdal

Kontorsted: Skysstasjon, Sentrumsvn 93 (inngang bakside), Gol. 
Postadresse: Postboks 93, 3551 Gol 
E-post: pp...@gol.kommune.no
Tlf: 32 02 95 20 
Leder: Gry Elisabeth Bjerknes
Nettside: www.pptogot.no 


Publisert 10. august 2015, oppdatert 26. september 2019.