Ombud

Buskerud fylkeskommune har to ombud som jobber for å ivareta elevenes rettigheter, Elev- og lærlingombudet og Mobbeombudet.

  • Elev- og lærlingombudet har ansvar for alle elever og lærling i videregående opplæring innen Buskerud fylke. 
  • Mobbeombudet har ansvar for barn i barnehage, elever fra 1. til 13. klasse i grunn- og videregående skole, og lærlinger i videregående opplæring innen Buskerud fylke.


Taushetsplikt

Ombudene har taushetsplikt, og saker blir ikke tatt opp videre uten samtykke. Du kan kontakte ombudene for å diskutere alt som har med skolehverdagen din å gjøre - helt uforpliktende.

 

Aktuelt

Publisert 7. november 2012, oppdatert 30. november 2018.