Regional plan for kunnskapssamfunnet

Fylkestinget vedtok regional plan for kunnskapssamfunnet 4. februar 2016. Samtidig vedtok fylkestinget planens handlingsprogram for 2016. Arbeidet med handlingsprogrammet for 2016 starter opp våren 2016.


Publisert 27. mars 2014, oppdatert 21. mai 2019.