Klage på inntak

Dersom du mener at søknaden din ikke er behandlet i samsvar med opplæringsloven og forskrift om inntak, kan du etter forvaltningsloven klage på avgjørelsen.

Merk at plassering på en annen skole enn den du ønsker ikke er formell klagegrunn.

I klagen må du presisere:

  • hvilket vedtak du klager over
  • årsaken til at du klager
  • den eller de endringer du ønsker
  • eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen

Klagen må undertegnes og sendes til Inntakskontoret som skal behandle den som førsteinstans. Dersom ikke klagen tas til følge vil den bli oversendt til Buskerud fylkeskommunale klagenemnd for skolesaker eller Fylkesmannen i Buskerud for å bli behandlet endelig (avhengig av klagens art).


Publisert 9. september 2015, oppdatert 9. september 2015.