Rådgivningstjenesten i videregående skoler

I følge Forskrift til opplæringslova kap. 22 om retten til nødvendig rådgiving har den enkelte elev rett til rådgiving om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg.

Utdannings- og yrkesrådgivingen har som formål å bevisstgjøre og støtte eleven i valg av utdanning og yrke og utvikle kompetansen til den enkelte til å planlegge utdanning og yrke i et langsiktig læringsperspektiv. Dette tilbudet skal være kjent for elever og foresatte, og være tilgjengelig for elevene ved den enkelte skolen. 

Her finner du rådgivningstjenesten ved de ulike skolene:
Publisert 7. mars 2013, oppdatert 26. mai 2014.