Karriere Buskerud

Karriere Buskerud er en virksomhet etablert som et partnerskap av Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud i august 2016.

Karriere Buskerud består av fire karrieresentere, hvor ansatte fra fylkeskommunen, NAV og kommunene samarbeider om karriereveiledningsfeltet. 

På nettsiden karrierebuskerud.no er nyttig informasjon for veiledningssøkende og veiledere samlet. Det enkelte karrieresenter har også sin nettside her.


Publisert 14. juni 2013, oppdatert 8. august 2016.