Fagskole

Fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet utdanning som bygger på videregående opplæring (fagbrev, yrkeskompetanse eller tilsvarende). For enkelte fagskoleutdanninger er inntaksgrunnlaget fullført videregående opplæring med studiekompetanse.

Utdanningen er et fullverdig alternativ til høgskole og universitetsutdanning, og regnes som en del av det tertiære utdanningsnivå i Norge.

Opplæringen er praktisk rettet slik at studenten anvende sin  oppnådde kompetanse direkte i arbeidslivet. Utdanningene har en varighet på mellom ½  og 2 studieår.

Organiseringen av opplæringen kan være på heltid, deltid eller nettbasert. Informasjon om utdanningstilbud, organisering av opplæringen, inntakskrav og søknadsfrist finnes hos den enkelte tilbyder av fagskoleutdanning. 

For inntak til fylkeskommunale fagskoler henvises det til Nasjonalt opptakskontor for fagskolen.

Godkjente fagskoleutdanninger gir rett til lån i Statens lånekasse.

 

Fagskoletilbydere med tilskudd via Buskerud fylkeskommune

Helse og sosialfag

Tekniske fag

  • Fagskolen Tinius Olsen - bygg, anlegg, BIM konstruksjon, BIM installasjon, elkraft, automatisering, programmering, drift og sikkerhet, bilteknikk, mekatronikk, maskinteknikk, kompositt og polymer; klima, energi og miljø

Publisert 20. april 2012, oppdatert 14. februar 2017.