Hvordan behandles søknaden?

Karakterutskrift fra Vg1 og 1. termin Vg2 blir sendt til aktuelle bedrifter i løpet av mars.

Fylkeskommunen vil formidle deg til læreplasser i fag du har søkt. Du kan imidlertid bli henvist til læreplasser i et fag du ikke har søkt, men som du er kvalifisert for, og til lærebedrifter som ligger utenfor hjemkommunen din eller hjemfylket ditt.

Bedriftene kontakter søkerne og avgjør hvem som får læreplass. Noen søkere får avtale om læreplass allerede i mars, mens andre får læreplass sent på høsten.

Aktuelle søkere kan bli kalt inn til intervju. Det er derfor svært viktig at du har oppgitt riktig adresse og mobilnummer, og at du er tilgjengelig for kontakt i den perioden formidlingen pågår.

Fagopplæringsseksjonen holder fortløpende kontakt med bedriftene for å skaffe læreplass til så mange som mulig utover våren, sommeren og høsten. Vi tar også direkte kontakt med endel søkere.

Dersom du står uten tilbud om læreplass ved månedsskiftet mai/juni, vil du få tilsendt et meldekort som må besvares og sendes i retur innen angitt frist. Har du ikke hørt noe fra fagopplæringsseksjonen innen 10. juni, bør du ta kontakt for å høre om det har oppstått en feil med din søknad.

Har du opplæringsrett, har du også rett til å få et opplæringstilbud som bygger på den skolegangen du har. Dersom du ikke får tilbud i bedrift, vil du få tilbud om opplæring i skole. Du kan også velge å ta et venteår og bruke tiden på å jobbe/skaffe deg en læreplass.

Formidlingen avsluttes når alle søkere med opplæringsrett har fått et tilbud, vanligvis i løpet av oktober.


Publisert 28. november 2016, oppdatert 12. desember 2018.