Er du garantert å få læreplass?

Det er lærebedriften som avgjør hvem de velger å ta inn som lærling, så du har ingen garantier for å få læreplass.

Det er derfor viktig at du selv er aktiv og forsøker å få kontakt med bedrifter hvor du kan tenke deg å være lærling.

Hvis du har rett til videregående opplæring og står uten tilbud om læreplass når formidlingen avsluttes, kan du få tilbud om alternativ opplæring i skole i et lærefag som bygger på det Vg2 du har gjennomført. Normalt avsluttes formidlingen 1. september. Du kan også bli tilbudt opplæring i skole i andre fylker. Opplæringen i skole avsluttes med en praktisk fag- eller svenneprøve.

Hvis du takker nei til tilbud fra en lærebedrift, har du ikke krav på ny læreplass eller opplæring i skole samme skoleår.


Publisert 28. november 2016, oppdatert 29. november 2016.