Oversikt over prøvenemnder

Sammensetning av prøvenemndene for perioden 2016 - 2019

Nemndene har ulike virkeområder. Noen har ansvar for regioner i fylket, andre har ansvar for hele Buskerud mens noen nemnder har ansvar også utover fylkesgrensene. 

Fagopplæringsseksjonen er stolt over å ha fått så mange dyktige fagfolk med på laget, og vi gleder oss til et godt samarbeid i hele perioden.

OVERSIKT OVER PRØVENEMNDER


Publisert 21. desember 2015, oppdatert 26. juni 2019.