Oppmelding til obligatorisk Vg3 eksamen

Før du kan melde deg opp til fag- eller svenneprøve, må du ha bestått en egen teorieksamen i faget ditt.

Oppmelding foregår på Privatistweb.no. Den er åpen to ganger i året.

Våreksamen: oppmelding fra 15 januar til og med 1 februar.                                        Høsteksamen: oppmelding fra 24 august til og med 15 september.

Eksamensperioden om våren er fra april - juni, og på høsten november - desember. Du får nærmere informasjon om dato for faget ditt når du melder deg opp på Privatistweb.no. Se eksamensplanen på udir.no for fagkoder og fagnavn.

Les mer under Oppmelding til eksamen.

Eksempler på eksamensoppgaver ligger på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Unntak fra denne eksamen                                                                                               Har du vært oppe til fag- eller svenneprøve i det samme lærefaget etter Kunnskapsløftets læreplaner, men ikke bestått, trenger du ikke avlegge denne obligatoriske eksamen. Da er dine tidligere beståtte eksamener fra Vg1 og Vg2 nok for å melde seg opp til fag- eller svenneprøve som praksiskandidat. Jamfør forskrift til opplæringslova § 3-55 3.ledd.


Publisert 9. desember 2015, oppdatert 15. november 2017.