Yrkessjåførfaget

Praksiskrav for praksiskandidater som ønsker fagbrev i yrkessjåførfaget.

I tillegg til krav om sentralt gitt eksamen (YRK3102) og praksis etter praksiskandidatordningen er det krav om følgende bevis før en kan melde seg til fagprøve i yrkessjåførfaget:

-         Førerkort i klasse C eller D

-         Bestått yrkessjåførdirektivet §16

Det er viktig å ha kjennskap til regelverket for farlig gods (ADR), men det er ikke lenger et krav om bevis.

Det er tilstrekkelig med praksis i enten bare buss eller bare godstransport, eller en kombinasjon. Gjennomført yrkessjåførkurs vil gi fratrekk på 6 mnd. fra praksistid. Kopi av kompetansebevis må vedlegges oppmelding samt kopi av alle bevis som listet opp over.

 


Publisert 4. februar 2015, oppdatert 12. januar 2017.