Portørfaget

Praksiskrav for praksiskandidater som ønsker fagbrev i portørfaget.

For å kunne melde deg opp til fagprøven i portørfaget, må du ha bestått obligatorisk Vg3 eksamen (POR3102)  og praksiskrav etter praksiskandidatordningen.

Relevant praksis som kan godkjennes:

 • Portør på sykehus
 • Portør på institusjon
 • Sykepleier/helsefagarbeider ved sykehus, sykehjem, bolig m.m.
 • Ambulansemedarbeider

 

Fradrag for skolegang:

Maksimal godskriving for tidligere skolegang er 24 mnd.

 • Grunnkurs helse- og sosialfag eller Vg1 helse- og sosialfag 12 mnd
 • Vg1 helse- og oppvekstfag eller Vg2 helsearbeiderfaget 12 mnd
 • Andre VK1 innen helse- og sosialfag 6 mnd
 • Eksamen fra samtlige programfag helse- og oppvekst Vg1 6 mnd
 • Eksamen fra samtlige programfag helsearbeiderfaget Vg2 6 mnd
 • Fellesfag Vg1 3 mnd
 • Fellesfag Vg2 3 mnd

 

Skjema for utregning av praksis.

Du skal også levere vedlegg til meldingsskjema.

 


Publisert 23. desember 2016, oppdatert 16. november 2017.