Helsearbeiderfaget

Praksiskrav for praksiskandidater som ønsker fagbrev i helsearbeiderfaget.

For å kunne melde deg opp til fagprøven i helsearbeiderfaget, må du ha bestått obligatorisk Vg3 eksamen (HEA3102) og praksiskrav etter praksiskandidatordningen.

Relevant praksis som kan godkjennes:

 • Institusjon
 • Hjemmebaserte tjenester
 • Rusomsorg
 • Omsorgslønn, stell og pleie av slektninger/foresatte der dette kan dokumenteres og beskrives godt i samarbeid med kommune/lege
 • Hjemmehjelp, støttekontakt, forsterforeldre og barnehage godskrives med inntil 6 mnd

Fradrag for skolegang:

Ved utregning av opparbeidet praksis i faget, kan du få fradrag for tidligere skolegang, maks 24 mnd. I helsearbeiderfaget er det følgende skolegang som gir fradrag:

 • Grunnkurs helse- og sosialfag eller Vk1/Vg1 helse- og oppvekstsfag godskrives 12 mnd
 • Vg2 helsearbeiderfag godskrives 12 mnd
 • Andre Vk1 innen helse- og sosialfag godskrives 6 mnd
 • Eksamen fra samtlige programfag helse- og oppvekst Vg1 godskrives 6 mnd
 • Eksamen fra samtlige programfag helsearbeiderfag Vg2 godskrives 6 mnd
 • Fellesfag Vg1 godskrives 3 mnd
 • Fellesfag Vg2 godskrives 3 mnd

 

 Informasjon om fagprøve i helsearbeiderfaget 

Vurderingskriterier til fagprøven i helsearbeiderfaget

Skjema for utregning av praksis


Publisert 31. januar 2013, oppdatert 27. november 2018.