Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Praksiskrav for praksiskandidater som ønsker fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

For å kunne melde deg opp til fagprøven i barne- og ungdomsarbeiderfaget, må du ha bestått obligatorisk Vg3 eksamen (BUA3102) og praksiskrav etter praksiskandidatordningen.

Relevant praksis som kan godkjennes:

 • Barnehage, evt. familiebarnehager
 • Frivillige organisasjoner
 • Grunnskole 1-10 trinn
 • SFO
 • Videregående skole
 • Ungdsomsklubber
 • Boliger eller arbeidsplasser for psykisk utviklingshemmede
 • Institusjoner for rusmisbrukere
 • Fosterhjem
 • Organisasjonsarbeid, trener/oppmann m.m
 • Evt. annet arbeid som kan omfattes av læreplanen for opplæring i bedrift

Fradrag for skolegang:

Ved utregning av opparbeidet praksis i faget, kan du få fradrag for tidligere skolegang, maks 24 måneder. I barne- og ungdomsarbeiderfaget er det følgende skolegang som gir fradrag.

Type utdanning                                                                                                        

 • Grunnkurs helse- og sosialfag godskrives 12 mnd
 • Vg1 helse- og sosialfag godskrives 12 mnd                      
 • VK1 barne- og ungdomsarbeiderfaget  godskrives 12 mnd
 • Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfaget   godskrives 12 mnd
 • Eksamen fra alle programfag helse-oppvekst Vg1 6 mnd                                               
 • Eksamen fra alle programfag barne- og ungdomsarbeider Vg2 godskrives 6mnd                                                                                                                              
 • Fellesfag Vg1 godskrives 3 mnd
 • Fellesfag vg2  godskrives 3 mnd

Vedlegg til meldingsskjema

Skjema for utregning av praksis


Publisert 31. januar 2013, oppdatert 16. november 2017.