Ambulansefaget

Praksiskrav for praksiskandidater som ønsker fagbrev i ambulansefaget.

For å kunne melde deg opp til fagprøven i ambulansefaget, må du ha bestått obligatorisk Vg3 eksamen  (AMB3102) og praksiskrav etter praksiskandidatordningen. Du må også ha bestått  PHTLS og AMLS de siste 5 år.

Godskriving av utdanning

Relevant og fullført videregående utdanning innen helsesektoren kan godkjennes med inntil 24 måneder. Dette kan være:

 • Vg1 helse- og oppvekstfag godskrives 12 mnd.
 • Vg2 ambulansefag godskrives 12 mnd.
 • Eksamen fra samtlige programfag helse- og oppvekst Vg1 godskrives 6 mnd.
 • Eksamen fra samtlige programfag ambulansefag Vg2 godskrives 6 mnd.
 • Fellesfag Vg1 godskrives 3 mnd. Yrkesfaglig fordypning Vg1 godskrives 3 mnd.
 • Fellesfag Vg2 godskrives 3 mnd. Yrkesfaglig fordypning Vg2 godskrives 3 mnd.
 • Utdanning innen helse- og oppvekst og annen relevant utdanning innen helsesektoren enn ambulansepraksis godkjennes etter vurdering.

Godskriving av praksis

 • Mininum 24 mnd. praksis skal være fra ambulansearbeid og innen læreplanen for ambulansefag.
 • Praksis som bergingsmann i redningstjeneste som Brannvesen, Falck, NAF eller Viking godtas ikke som relevant praksis.
 • Annen relevant praksis innen helsesektoren enn ambulansepraksis kan godkjennes etter vurdering av attester der det står at hele eller deler av kompetansemålene i læreplanen er dokumentert.

         Dette kan være:                                                                               

 • praksis som sykepleier der praksis er opparbeidet i for eksempel aldershjem - sykehjem - sykehus - akuttmottak og lignende.
 • praksis som helsepersonell der praksis er opparbeidet i for eksempel aldershjem - sykehjem - sykehus - bofellesskap og lignende.                             

Skjema for utregning av praksis

Du skal også levere vedlegg til meldingsskjema.


Publisert 31. januar 2013, oppdatert 16. november 2017.