Krav til praksis

Hva kreves av praksis for praksiskandidater og hvordan dokumentere dette.

Praksiskandidater kan gå opp til fag- eller svenneprøve etter opplæringsloven § 3-5 på grunnlag av allsidig praksis i faget som er 25% lenger enn den fastsatte læretiden. Det vil si 5 års praksis i 100% stilling. I noen fag er det 5,7 år. Se og søk opp læretiden i det enkelte fag.

I løpet av praksistiden må du ha hatt arbeidsoppgaver innenfor de mest vesentlige delene av innholdet i læreplanen for faget. Arbeidsoppgavene skal som hovedregel være opparbeidet i et arbeidsfelleskap med andre som utøver faget. Relevant skolegang blir godskrevet som fradrag i praksis etter fastsatte regler (forskrift til opplæringslova §11).

Vi anbefaler at du går gjennom læreplanen for faget og vurderer om praksisen din er tilstrekkelig og allsidig i henhold til formålet med faget og kompetansemålene.

Godkjenningsregler for praksis

 • Minimum 50% av praksisen som det søkes godkjenning om, bør være opparbeidet innenfor de siste 10 årene.
 • Praksis kan opptjenes på deltid.
 • Ansettelse i 80% stilling eller mer regnes som heltid.
 • Det er ikke mulig å få godskriving for mer enn 12 måneder i løpet av ett år.
 • Praksis som lærer, ingeniør, formann, arbeidsleder o.l. godkjennes ordinært ikke, med mindre arbeidet har vært utført i et arbeidsfellesskap
 • Praksis som selvstendig næringsdrivende kan bare godkjennes dersom tjenesten/leveransen kan dokumenteres av andre som har faglig kompetanse.
 • Utenlandsk praksis godkjennes individuelt etter attester, vitnemål og annen skriftlig dokumentasjon oversatt til norsk.
 • Relevant videregående opplæring (Vg1, Vg2, Vg3) gir godskriving i samsvar med forskrift til opplæringsloven §11-10. Høyere utdanning (fagskole, høyskole, universitet) godskrives ikke.

Praksistid

 • 100% stilling i 5 år = 60 mnd – 8700 timer
 • 100% stilling i 1 år = 12 mnd – 1740 timer

Noen fag:

 • 100% stilling i 5,7 år = 67 mnd – 9715 timer

Skjema for utregning av praksis. (Bruk Chrome eller Explorer som nettleser)

Se høyremenyen for krav til praksis i barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsearbeiderfaget, ambulansefaget og yrkessjåførfaget.


Publisert 30. november 2015, oppdatert 2. januar 2019.