Hva er et opplæringskontor?

Et opplæringskontor er et samarbeidsorgan der flere godkjente lærebedrifter samarbeider om opplæringen av sine lærlinger og lærekandidater. Det finnes både bransjevise og tverrfaglige opplæringskontorer.

Det er mer enn 30 opplæringskontor som er godkjent i Buskerud. Opplæringskontorene har valgt ulike organisasjonsformer. Alle opplæringskontor skal ha vedtekter som regulerer samarbeidet mellom opplæringskontoret og medlemsbedriftene. Vedtektene skal fastsette hva den enkelte medlemsbedriften skal gi av opplæring, og fordelingen av tilskuddet mellom bedriftene. 

Opplæringskontoret bidrar til å samordne inntak og opplæring av lærlinger og lærekandidater. Hver enkelt bedrift som inngår i opplæringskontoret må være godkjent som lærebedrift. Lærlingen/lærekandidaten tegner lærekontrakt/opplæringskontrakt med opplæringskontoret, som er juridisk ansvarlig for kontrakten. Opplæringen kan gis i én eller flere av medlemsbedriftene. Det skal være en faglig leder som er ansvarlig for opplæringen. 

Når bedriften velger medlemsskap i et opplæringskontor er det opplæringskontoret som er kontraktsparten for lærlingen/lærekandidaten. Alle lærlinger og lærekandidater skal også ha en arbeidsavtale, som det vises til i kontrakten. Normalt er arbeidsavtalen med den aktuelle medlemsbedriften, som da har lønns- og arbeidsgiveransvaret. 

Opplæringskontoret skal sikre at opplæringen blir gitt i samsvar med læreplanen. Opplæringskontoret kan, dersom det er nødvendig for å oppfylle læreplanen, også plassere lærlingen/lærekandidaten i flere medlemsbedrifter og holde egne kurs. Opplæringskontoret har ansvaret for at lærlingen/lærekandidaten blir meldt opp til fag-, svenneprøven eller kompetanseprøve.


Her finner du oversikt over godkjente opplæringskontorer i Buskerud.

vilbli.no finner du godkjente opplæringskontor innen det enkelte lærefag.


Publisert 30. april 2012, oppdatert 16. februar 2018.