Opplæringskontor

Fylkeskommunen er opplæringskontorets sentrale samarbeidspart for forvaltning av lærlingordningen.

Opplæringskontor styres i tråd med sine egne vedtekter, og må drive i tråd med opplæringsloven for å ha lærlinger. Alle opplæringskontor som tar ansvar for å utvikle lærlinger til fagarbeidere, er godkjent av fylkeskommunen. 

Fylkeskommunen legger til rette for arenaer der opplæringskontor og større lærebedrifter kan møtes, og være med på å utvikle Kunnskapsskolen i Buskerud. Fylkeskommunen bistår med å tilrettelegge kurs og samarbeid om hospitering, og legger til rette for gjennomføring av nasjonal lærlingundersøkelse og lærebedriftsundersøkelse. Tilskudd for lærekontraktene utbetales i juli for 1. halvår og i januar for 2. halvår. Annet hvert år gjennomfører fagopplæringsleder utviklingsdialog med opplæringskontor med kontoradresse i Buskerud.

Vigobedrift.no

Fylkeskommunen tilbyr sikker samhandling til lærebedrifter og opplæringskontor via nettstedet vigobedrift.no.

På vigobedrift.no kan du som lærebedrift:

  • Se og endre bedriftens person- og bedriftsdata
  • Få oversikt over aktuelle søkere til læreplass, og gi tilbakemelding til fylkeskommunen
  • Melde ønske om lærekontrakt med søker utenom formidlingen
  • Skrive ut preutfylt lærekontrakt eller opplæringskontrakt
  • Få oversikt over løpende kontraktsforhold
  • Søke om godkjenning i nye fag eller oppdatere aktuell faglig leder
  • Få oversikt over tilskuddsutbetaling
  • Rapportere på opplæringsvirksomheten til fylkeskommunen

Oversikten over opplæringskontor og medlemsbedrifter med kontaktinformasjon som finnes på vilbli.no oppdateres fra vigo, og kan korrigeres via vigobedrift.no. 

Brukerveiledning vigobedrift.no

Blir.no

Verktøy for planlegging, vurdering og dokumentasjon - blir.no.

Buskerud fylkeskommune har etter innspill fra opplæringskontor vært med på å utvikle et verktøy for planlegging, vurdering og dokumentasjon av opplæringen. Flere opplæringskontor benytter nå blir.no. De videregående skolene i Buskerud benytter blir.no til dokumentasjon av prosjekt til fordypning. Fylkeskommunen bistår med kurs i bruk av verktøyet.

Brukerveiledning - slik får du tilgang til blir.no
Kurs i bruk av blir.no


Publisert 6. januar 2016, oppdatert 26. juni 2017.