Lærlingbevis, stipend og lån

Informasjon om bestilling av lærlingbevis og stipend og lån fra Lånekassen.

Lærlingbevis

Lærlinger som har godkjent lærekontrakt i Buskerud kan henvende seg til fagopplæringsseksjonen for å bestille lærlingbevis. Som lærling kan du få 40% rabatt på periodeprodukter (7-dager eller 30-dager) på Brakarbussen i Buskerud.

Lærlinger må vise fram et lærlingbevis ved kjøp i billettutsalget til Brakar. Lærlingbeviset kan du bestille av Fagopplæring på e-post: oppme...@bfk.no

Vi ønsker kun henvendelser fra lærlingen selv.

 

Lån og stipend fra Lånekassen 

Lærlinger har de samme rettighetene til lån og stipend som elever i videregående utdanning. Les mer om lån og stipend for lærlinger på Lånekassens nettsider.


Publisert 23. juni 2016, oppdatert 29. september 2017.