Krav til teori

Hvilke krav gjelder for teori for å få bestått fag- eller svennebrev?

Teori

Hvis lærlingen har strøket eller mangler fag fra Vg1 og/eller Vg2 og/eller Vg3, vil det ligge med et brev sammen med godkjent lærekontrakt. Fag(ene) må være bestått for å få fag- eller svennebrev. Karakter 1 og/eller IV (ikke vurdert) er stryk. Dersom det fortsatt gjenstår inntil to fellesfag, kan lærlingen gå opp til prøven. Lærlingen vil ikke få utstedt vitnemål og fagbrev før alle fag er bestått. Gjenstår det mer enn to fellesfag eller programfag, får ikke lærlingen anledning til å gå opp til den praktiske prøven.

Er fagene ikke fullført innen to år, annulleres fag- eller svenneprøven og lærlingen må gå opp til ny fag- eller svenneprøve som praksiskandidat etter gjeldende regler. Lærlingen må selv sende dokumentasjon på bestått eksamen til Fagopplæringsseksjonen. Se mer informasjon om eksamen og oppmelding til eksamen. Eksempler på eksamensoppgaver ligger på Utdanningsdirektoratet sin nettside.

Kan lærlingen unntas fra bestått kravet?

Dersom lærlingen ikke klarer å bestå eksamen i ett eller to fellesfag, kan hun/han kontakte pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Dette for en nærmere utredning i forhold til lærevansker. PPT kan innstille på unntak fra bestått kravet i inntil to fellesfag. Lærlingen sender søknad om unntak vedlagt innstillingen fra PPT til Fagopplæringsseksjonen.


Publisert 23. juni 2016, oppdatert 22. desember 2017.