Fag- eller svenneprøve

Lærlinger skal opp til fag- eller svenneprøve ved læretiden slutt.

Når læretiden nærmer seg slutten, melder bedriften deg opp til fag- eller svenneprøve. Det er prøvenemnda i faget som godkjenner og bedømmer prøven. Prøven avlegges enten i lærebedriften eller på en egen prøvestasjon for faget. Prøvens omfang og varighet varierer fra fag til fag, og er fastsatt i læreplanen og forskrift til opplæringsloven.


Publisert 23. juni 2016, oppdatert 6. mai 2019.