Avbrudd og heving av lærekontrakt

Informasjon om avbrudd eller heving av lærekontrakt.

Avbrudd av lærekontrakt 

Selv om du og bedriften er bundet av lærekontrakten, er det likevel anledning til å ha avbrudd i kortere eller lengre perioder under læretiden. Eksempler på situasjoner som kan gi avbrudd er sykdom over 8 uker, svangerskap, permisjon og militærtjeneste. Fagopplæringsseksjonen skal ha melding om alle slike avbrudd. Læretiden blir normalt utvidet med tilsvarende tid som du har vært borte fra lærebedriften. Ferie blir ikke regnet som avbrudd. 

Heving av lærekontrakt 

Noen ganger oppstår situasjoner som fører til at enten lærlingen eller lærebedriften ønsker å heve lærekontrakten før kontraktstiden har utløpt. Heving av lærekontrakten innebærer at lærlingen og lærebedriften avslutter læreforholdet. Fagopplæringsseksjonen ønsker å bli kontaktet, når det ser ut som det går mot en heving. 

Ved heving sender Fagopplæringsseksjonen kompetansebevis til lærlingen med antall måneder han/hun har vært i lære. Hvis du fortsatt har rett til opplæring er det viktig at du selv tar kontakt med Oppfølgingstjenesten i det fylket du bor. 


Publisert 23. juni 2016, oppdatert 3. april 2019.