Lærling

Som lærling får du opplæring i bedrift med sikte på fagprøve eller svenneprøve i faget. Det skrives en lærekontrakt som gir rammene for opplæringen.

Lærling i arbeid

Læretidens lengde kan variere ut fra lærefag og din skolebakgrunn. Normalt er det 2 år, som tilsammen utgjør et år opplæring og et år verdiskaping i lærebedrift. 


 

Publisert 30. april 2012, oppdatert 19. november 2018.