Kompetanseprøve

Lærekandidaten skal opp til en kompetanseprøve ved opplæringstiden slutt. Dette er en individuell kompetanseprøve som blir utarbeidet på bakgrunn av de målene lærekandidaten har fått opplæring i.

Kompetansebevis er dokumentasjon på gjennomført opplæring i faget og hvilke mål som er oppnådd.

For lærekandidaten er det bedriften eller opplæringskontoret som melder opp kandidaten til praktisk prøve. Som hovedregel ikke tidligere enn 2 måneder før, og ikke senere enn 2 måneder etter utløp av opplæringstiden.

Når oppmeldingen er godkjent av Buskerud fylkeskommune, sendes den over til prøvenemnda for faget og de involverte parter blir informert via mail eller post.

Lærebedrift og prøvenemnda samarbeider om passende prøvearbeid. Det er prøvenemnda som godkjenner prøveforslagene og har ansvar for prøveoppgavene. Prøvens lengde varierer ut i fra hvor mange mål kandidaten har fått opplæring i. Prøven avlegges normalt i bedriften.

Gjennomføring av en praktisk prøve, uansett fag, inneholder fire deler:

 • Planlegging med begrunnelse for valgte løsninger
 • Gjennomføring av det faglige arbeidet
 • Vurdering av eget prøvearbeid
 • Dokumentasjon av eget prøvearbeid

Prøvenemda skal gi en samlet vurdering og karakter når kompetanseprøven er avsluttet.

Følgende karakterer gis:

 • Bestått meget godt
 • Bestått
 • Ikke bestått

Når kompetanseprøven er gjennomført og bestått, utstedes kompetansebevis. Det er klageadgang på "Ikke bestått", se under klage for mer informasjon.

Fagbrev, svennebrev og kompetansebevis utdelinger i Buskerud

Fagopplæringsseksjonen i Buskerud arrangerer hvert år utdelinger av fagbrev, svennebrev og kompetansebevis hvor kandidater som har bestått fagprøve, svenneprøve eller kompetanseprøve i løpet av det siste året blir invitert.

 • 30. april: Svennebrev og kompetansebevisutdeling Drammen
 • Juni: Fagbrev, svennebrev og kompetanebevisutdeling Ringerike
 • Juni: Fagbrev, svennebrev og kompetanebevisutdeling Hallingdal
 • November: Fagbrev og kompetansebevisutdeling Drammen
 • Januar: Fagbrev, svennebrev og kompetanebevisutdeling Kongsberg

Publisert 9. desember 2015, oppdatert 29. januar 2016.