Lærekandidat

Byggfagelev Åssiden vgs

Hva er forskjellen på en lærling og en lærekandidat? 

Hovedforskjellen er at målet med opplæringen er ulikt. Lærlingen skal nå alle målene i læreplanen, mens lærekandidaten sikter mot å mestre arbeidsoppgaver innenfor et begrenset antall læreplanmål. En annen forskjell er at lærekandidaten inngår en opplæringskontrakt i stedet for en lærekontrakt.

Målet er at lærekandidaten skal

  • ha opplæring etter en individuell plan
  • mestre opplæringssituasjonen
  • oppnå så høy kompetanse som mulig
  • bli best mulig kvalifisert for arbeidslivet

Planen utarbeides med hensyn til hvilke mål den enkelte har forutsetning for å lære. Planen kan justeres underveis i læretiden. Lærekandidatplanen danner grunnlaget for kompetanseprøven.

Ved opplæringstidens slutt vil lærekandidaten gå opp til en kompetanseprøve, basert på de arbeidsoppgavene og målene man mener lærekandidaten behersker. Slik gir man lærekandidaten en dokumentasjon på oppnådd kompetanse i faget.


Publisert 30. april 2012, oppdatert 6. mai 2019.