Vil du bli lærebedrift?

Å være lærebedrift er en lønnsom investering! Lærebedriftene er med på å forme morgendagens fagarbeidere.

Nesten 1000 lærebedrifter gir opplæring til lærlinger og lærekandidater i Buskerud.

Hvorfor bli lærebedrift?

  • Bedriften bidrar til å sikre bransjens framtid ved å utdanne fagarbeidere
  • Bedriften gir opplæring til lærlingen/lærekandidaten som igjen bidrar til verdiskapning i virksomheten
  • Bedriften velger selv om de vil ansette lærlingen/lærekandidaten etter endt læretid
  • Bedriften mottar tilskudd fra fylkeskommunen til opplæring av lærlingen/lærekandidaten

En lærebedrift må gi opplæring som er fastsatt i læreplanen for faget. Bedriften må ha en faglig kvalifisert person (faglig leder) som er ansvarlig for opplæringen.

 

Slik blir bedriften en lærebedrift:

  1. Send søknad om godkjenning som selvstendig lærebedrift.
    Send skjemaet godkjenning av lærebedrift på e-post eller pr post til fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune. Da vil du bli kontaktet av en av oss på fagopplæring før saken behandles og godkjenning besluttes.
  2. Bedriften melder seg inn i et opplæringskontor.
    Flere bedrifter kan gå sammen i et opplæringskontor for å samordne inntak og opplæring av lærlinger/lærekandidater. 

Det er fagopplæringsseksjonen som formidler lærlinger/lærekandidater. Søknadsfristen for elever til å søke læreplass er 1. mars (1. februar for lærekandidater). De fleste starter læretiden etter Vg2 skole er slutt, dvs. juni-august. Der fins mange fleksible løsninger og oppstart av læretiden når som helst. Det signeres en lærekontrakt og en arbeidsavtale når læretiden starter.

Les mer om å være lærebedrift


Publisert 30. april 2012, oppdatert 3. mai 2018.