Instruktørkurs for bedrifter som har eller skal ha lærekandidater

Kurset skal gi instruktør og faglig leder kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å kunne gi opplæring til ungdom som sikter mot kompetanse på lavere nivå dvs. kompetansebevis.

Neste kurs:

  • 8. oktober 2019 kl 0900-1500 på Tyrifjord hotell

Mål
Skal gi instruktør og faglig leder kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å kunne gi opplæring til ungdom som sikter mot grunnkompetanse dvs. kompetansebevis.

Innhold 

  • Lærekandidatens muligheter og utfordringer
  • Lærekandidaten som ressurs i bedriften
  • Planlegging av opplæringen
  • Veiledning
  • Vurdering og dokumentasjon.( Kompetanseprøve og kompetansebevis)

Målgruppe 

  • Faglige ledere, instruktører og andre interesserte  
  • Undervisningspersonale inviteres også til å delta

Arbeidsform
Forelesning, gruppearbeid og erfaringsutveksling

Eventuelle spørsmål
Bjørg Skår, tlf 32 80 87 52 / 93 63 41 08, e-post: bjorg...@bfk.no
Ingunn Ek Pedersen, tlf 98 08 86 33, e-post: ingunn.p...@bfk.no 

Mer detaljert kursprogram utarbeides etter påmeldingsfristens utløp. Det er begrenset med plasser på kursene. Flere kurs vil bli satt opp ved behov. 

 

Påmeldingsskjema

Navn
Arbeidssted
Adresse arbeidssted
Postnummer
Poststed
Telefonnr arbeidssted
E-postadresse
Lærefag
Velg type kurs  
Kursdato (DD/MM/ÅÅÅÅ)
Har bedriften lærling eller lærekandidat i dag?
Hvilken rolle har du?

  
 

Publisert 12. juli 2012, oppdatert 14. august 2019.