Intern plan for opplæring i bedrift

Lærebedriftene skal utarbeide en intern plan for opplæringen i bedriften. Dette er et verktøy for å sikre at lærlingen eller lærekandidaten får opplæring som tilfredsstiller målene i læreplanen.

Ta utgangspunkt i bedriftens arbeidsoppgaver og vurder hvordan de samsvarer med kompetansemålene i læreplanen. La lærlingen jobbe med de arbeidsoppgavene som best dekker læreplanen. 

Eksempel på mal for intern plan

Blir.no

Buskerud fylkeskommune har vært med på å utvikle nettstedet blir.no, som et verktøy for planlegging, vurdering og dokumentasjon av opplæringen.

Slik får du tilgang til blir.no


Publisert 18. november 2015, oppdatert 17. desember 2018.