Lærebedrift

Fylkeskommunen bistår og kvalitetssikrer alle bedrifter som har lærlinger. Alle bedrifter som tar ansvar for å utvikle lærlinger til fagarbeidere, er godkjent av fylkeskommunen.

Lærling og veileder

Som lærebedrift er du ikke alene!

I Buskerud er det opplæringsaktivitet i 100 lærefag fordelt på over 1000 lærebedrifter. Vi forventer at lærebedrifter finner støtte i samarbeid med andre lærebedrifter i bransjen. Oversikt over godkjente lærebedrifter i ditt fag finner du på vilbli.no. Mange lærebedrifter ønsker å samarbeide om opplæring gjennom medlemskap i opplæringskontor.

Hver lærebedrift har en kontaktperson i fagopplæringsseksjonen. Fylkeskommunen bistår med veiledning, kurs og mulighet for hospitering.

En lærebedrift skal ha intern kvalitetssikring slik at lærlingen eller lærekandidaten får opplæring i samsvar med læreplanen for faget og opplæringsloven med forskrifter. Blir.no er et dokumentasjons- og vurderingssystem for opplæring i bedrift. Ta kontakt med Fagopplæring for å få brukernavn og passord.

Bedriften skal yte lønn for verdiskapingen som lærlingen bidrar med i tråd med arbeidsavtalen som er vedlegg til lærekontrakten. 

Lærebedriften skal:

 • Lage en intern plan for opplæringen med utgangspunkt i læreplanen for faget.
 • Bli kjent med opplæringsloven som omhandler opplæring i bedrift.
 • Tilby et godt arbeids- og læremiljø.
 • Ha et system for planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen.
 • Gjennomføre halvårssamtaler med vurdering.
 • Vurdere opplæringen av lærlingene i bedriften jevnlig.
 • Melde lærlingen opp til fag- eller svenneprøve ved læretidens slutt.
 • Levere en arbeidsavtale i samsvar med læretidens periode som regulerer lønn og arbeidsforhold

En eller flere representanter for arbeidstakerne skal sammen med den eller de faglige lederne jevnlig se til at lærebedriften følger pliktene etter opplæringsloven med forskrifter. 

Vigobedrift.no

Fylkeskommunen tilbyr sikker samhandling til lærebedrifter og opplæringskontor via nettstedet vigobedrift.no.

På vigobedrift.no kan du som lærebedrift:

 • Se og endre bedriftens person- og bedriftsdata
 • Få oversikt over aktuelle søkere til læreplass, og gi tilbakemelding til fylkeskommunen
 • Melde ønske om lærekontrakt med søker utenom formidlingen
 • Skrive ut preutfylt lærekontrakt eller opplæringskontrakt
 • Få oversikt over løpende kontraktsforhold
 • Søke om godkjenning i nye fag eller oppdatere aktuell faglig leder
 • Få oversikt over tilskuddsutbetaling
 • Rapportere på opplæringsvirksomheten til fylkeskommunen

Alle faglige ledere i lærebedriften kan logge seg på VigoBedrift ved bruk av MinID. Det samme kan andre ansatte i lærebedriften som har en aktiv registrert rolle i lærebedriften i fylkeskommunens fagopplæringssystem. Tilganger for den enkelte ansatte i lærebedriften styres av den som er systemansvarlig i lærebedriften. For mer informasjon se brukerveiledningen.

Dersom det er utfordring for deg med tilgang i vigobedrift, finner du skjemaer som er aktuelle for lærebedrifter her.

Godkjente lærebedrifter mottar tilskudd fra fylkeskommunen til opplæring av lærlinger og lærekandidater.


Publisert 18. november 2015, oppdatert 17. desember 2018.