Kontaktpersoner fagopplæring

Oversikt over kontaktpersoner og ansvarsområder.

Olav F. Horne
Leder fagopplæringsseksjonen.
Internasjonalisering.

Tlf: 32 80 87 39  Mobil: 90 17 98 32
E-post: olav....@bfk.no 

Bodil Onsaker Berg                           Spesialrådgiver fagopplæring - utviklingsarbeid knyttet til oppfølging av St. meld. 20, kunnskapsskolen og yrkesopplæringsnemnda.

Tlf: 32 80 86 46  Moibl: 94 03 75 07
E-post: bodil...@bfk.no

Mariann Gustavsen
Formidlingsleder.                                         Redaktør for facebook siden "Lærling i Buskerud".

Tlf: 32 80 87 42
E-post: mariann.g...@bfk.no / formi...@bfk.no

Solveig Skorta
Administrasjon av fag- og svenneprøve. Ansvar for fag-/svennebrevutdeling. Godkjenning av lærekontrakter. Bekrefte lånesøknader fra Lånekassa. Ansvar for utstedelse av vitnemål.

Tlf: 32 80 87 54
E-post: solveig...@bfk.no

Lisbeth Paulsen
Formidling av søkere til læreplass. Opprettelse av lærekontrakter.

Tlf: 32 80 87 38
E-post: lisbeth....@bfk.no / formi...@bfk.no

Trude Fagerheim
Administrasjon av fag- og svenneprøve. Ansvar for fag-/svennebrevutdeling. Ansvar for oppmelding til fag-/svenneprøve og kompetanseprøver. Godkjenning av lærekontrakter. Bekrefte lånesøknader fra Lånekassa. Hovedansvar for klagesaker fag-/svenneprøver. Kontaktperson for Bedrifts-web.

Tlf: 32 80 87 53
E-post: trude.fa...@bfk.no

Ingjerd Jakobsen
Ansvar for bedriftsregistrering i VIGO-opplæring. Ansvar for oppmelding til fag-/svenneprøve og kompetanseprøver.

Tlf: 32 80 87 50
E-post: ingjerd....@bfk.no / formi...@bfk.no

Heidi Kongsjorden                          Formidling av søkere til læreplass. Opprettelse av lærekontrakter. Redaktør nettsider og facebook.

Tlf: 32 80 85 58
E-post: heidi.kon...@bfk.no

Arne Hvinden
Fagansvar for Elektrofag, Restaurant og matfag og Naturbruk. Regionansvar i Ringerike og Hole. Rekruttering av nye lærebedrifter. Stedfortreder for seksjonsleder. 

Tlf: 32 80 86 17  Mobil: 91 72 48 30  E-post: arne.h...@bfk.no

Svein Helge Nygard
Ansvar for tilskudd og ekstraordinært tilskudd. Skoleopplæring for lærlinger. Systemansvarlig VIGO-opplæring. Ansvar for oppnevning prøvenemnder og kvalitetssystemet for fagopplæring. Rapportering.

Tlf: 32 80 86 28   Mobil: 95 19 51 51
E-post: svein....@bfk.no

Bjørg Skår 
Fagansvar for lærefagene i Helse- og oppvekstfag i Nedre- og Øvre Eiker, Modum, Sigdal, Kongsberg og Numedal. Ansvar for lærekandidatordningen i samme region. Kontaktperson voksenopplæring. Godkjenne oppmelding for praksiskandidater i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Tlf: 32 80 87 52   Mobil: 93 63 41 08
E-post: bjorg...@bfk.no

Janne Sunniva Kasin                           Ansvar for bedriftsregistrering i VIGO-opplæring. Ansvar for oppmelding til fag-/svenneprøve og kompetanseprøver. 

 

Tlf: 32 80 87 34                                           E-post: janne.sunn...@bfk.no

Lena Ask Røed
Fagansvar for lærefagene i Helse- og oppvekstfag i Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Krødsherad, Ringerike og Hallingdal.  Ansvar for lærekandidatordningen og dobbelt kompetanse løpet i samme region. Godkjenne oppmelding for praksiskandidater i helsearbeiderfaget

Tlf: 32 80 87 56   Mobil: 90 57 82 72
E-post:: lena.as...@bfk.no

Anne Aasen
Fagansvar for lærefagene i Teknikk og industriell produksjon og Service og samferdsel. Regionansvar i Hemsedal, Ål, Gol, Nes, Flå, Hol, Nore- og Uvdal, Rollag, Flesberg og Kongsberg.

Tlf: 32 80 87 48   Mobil: 41 21 49 76
E-post: anne....@bfk.no

Ingunn Ek Pedersen
Kompetanseutvikling, kurs- og instruktøropplæring. Kontaktperson yrkesfaglige nettverk. Prosjekt hospitering.

Tlf: 32 80 88 29   Mobil: 98 08 86 33
E-post: ingunn.p...@bfk.no

 

Torunn Bjugan Hansen
Fagansvar for lærefagene i Design og håndverk og Bygg- og anlegg. Regionansvar i Drammen, Røyken, Lier, Modum, Øvre- og Nedre Eiker.

Tlf: 32 80 87 91   Mobil: 98 04 21 94           E-post: torunn.bju...@bfk.no

Grete Echholt Holm
Regnskap for hele utdanningsavdelingen. Honorering av prøvenemnder

Tlf: 32 80 86 37
E-post: grete-ech...@bfk.no

 

Publisert 29. januar 2013, oppdatert 7. mai 2019.