Vurdering av kompetanse

Lærebedriften skal vurdere kompetansen til kandidaten for å avklare hvor mye kandidaten trenger av opplæring. Dette gjøres med en vurdering ut i fra læreplanen i faget.

Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell eller uformell læring i faget. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en kandidat har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte.

Bruk læreplanen i henhold til kompetansemål og grunnleggende ferdigheter for å sjekke ut hva kandidaten kan og hva som må til for å nå fag- eller svennebrev i faget. Læreplanen sendes inn sammen med skjemaet fagbrev på jobb. Bruk eventuelt mal for vurdering av kompetanse.

 

Service og samferdsel

Salgsfaget

IKT- og servicefaget

Logistikkfaget

Kontor- og administrasjonfaget

Reiselivsfaget

Resepsjonsfaget

Sikkerhetsfaget

 

Helse- og oppvekst

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Helsearbeiderfaget


Publisert 15. mars 2019, oppdatert 20. mai 2019.