Læretid på kontrakten

  • Det er lengden på lærefaget som er utgangspunktet for det samlede kravet til praksis og opplæring før fag- eller svenneprøven. For de fleste fag vil det være 4 år.
  • Opparbeidet praksis, minimum ett år og maksimum 3 år, vil gi fratrekk for læretiden. Minimum kontraktstid er ett år.
  • Du må være i et arbeidsforhold, minimum 50%. Arbeidsforholdet må ha en varighet på minimum kontraktstiden.

Se forskrift til opplæringslova § 3-55

 

Personlig opplæringsplan

Du skal få vurdert kompetansen din for å avklare hvor mye opplæring du trenger og hvor lang læretid du skal ha.

Du skal ha opplæring i Vg3 læreplanen, men med utgangspunkt i hva du trenger trening i. Målene som står igjen, blir den personlige opplæringsplanen din.

Bedriften skal lage en intern plan for opplæringen med utgangspunkt i den personlige opplæringsplanen din.


Publisert 25. januar 2019, oppdatert 15. februar 2019.