Krav til eksamen

Du må bestå en norsk skriftlig sentralt gitt eksamen på Vg3 nivå før du kan melde deg opp til fag- eller svennepøven. Dette er den samme eksamen som prakiskandidatene må bestå før de kan melde seg opp til fag- eller svenneprøven. Her finner du en oversikt over de mest brukte eksamenskodene.

Bedriften er ansvarlig for å se til at du melder deg opp til eksamen. Dette gjør du på Privatistweb.

Her finner du oversikt over tidligere eksamensoppgaver.

Utgangspunktet er at kravet for et fag- eller svennebrev skal være det samme for alle som får samme dokumentasjon.

Det er ikke et krav til fellesfag for deg som får kontrakt for fagbrev på jobb. Fellesfag er norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag, naturfag og kroppsøving.


Publisert 25. januar 2019, oppdatert 20. mai 2019.