Krav til bedriften

Bedriftene blir lærebedrifter på lik linje med bedrifter som blir godkjent for å ta inn lærlinger. Det er fylkeskommunen som godkjenner bedriftene.

Kandidatene for fagbrev på jobb får mange av de samme rettighetene og pliktene som lærlinger, praksisbrevlærlinger og lærekandidater.

Bedriften skal gi opplæring, lage intern plan, gi underveisvurdering og gjennomføre halvårssamtaler.

Ler mer om det å bli lærebedrift.

 

Tilskudd

Bedriften får tilskudd for å gi opplæring. Utgangspunktet for satsene blir basistilskudd II som er fastsatt av nasjonale myndigheter. Tilskuddet blir fastsatt ut i fra hvor mye opplæring bedriften har ansvar for. Bedriften får ikke tilskudd for den opplæringen eventuelt fylkeskommunen gir.


Publisert 25. januar 2019, oppdatert 20. mai 2019.